6.decembrī, lai uzsāktu kuģa lejasdaļas atjaunošanas darbus, krastā tika izcelts zvejas kuģis “Grots”. Kuģa atjaunošanas un uzstādīšanas darbus plānots pabeigt 2018.gada vasarā.

Projektu Ventspils Muzejs realizē sadarbībā ar Komunālo Pārvaldi ar Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu, ar mērķi saglabāt un popularizēt zvejas un kultūras mantojumu, kā arī nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai.