Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (Nr. 5.5.1.0/17/I/003) ietvaros ir pabeigta trošu tilta atjaunošana pār Irbes upi.

 Tilts atrodas lībiešu kultūrtelpā ietilpstošajā Lielirbes ciemā, pie bijušās Lielirbes dzelzceļa stacijas un tā ir vienīgā upes šķērsošanas vieta vietējiem iedzīvotājiem. Iepriekšējais tilts bija celts 20.gs. 70.gados un to būvēja bijušās Padomju Savienības armijas daļas.

Trošu tilts ir nozīmīgs infrastruktūras objekts. Realizējot šo projektu, gājējiem un velosipēdistiem ir nodrošināta ērtāka un drošāka pārvietošanās pa kādreizējā mazbānīša stigu ciemu joslā starp jūru un asfaltēto šoseju, sasaistot prioritāri attīstāmo vietu Miķeļtorni ar plašākiem lokālā aktīvā tūrisma maršrutiem.

Projektu realizē Ventspils muzejs kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Dundagas novada pašvaldību un Jūrkalnes Romas katoļu draudzi.