Lai arī ekspozīcija Livonijas ordeņa pilī tika atklāta 2001. gada septembra sākumā pēc restaurācijas darbu pirmās kārtas pabeigšanas, tomēr darbinieki tieši pils mūros – Jāņa ielā 17 sāk strādāt 2002.gada janvārī. Kolektīvs gadu gaitā mainījies, tomēr ir daži kolēģi, kas joprojām strādā Ventspils muzejā, kuru darbs ir nozīmīgs gan Ventspils muzejam, gan Latvijas vēstures izpētei kopumā. Priecājamies par mūsu ilgdzīvotājiem un arī izdzīvotājiem, jo pils mūrus šie kolēģi ir iepazinuši ”līdz kaulam”!

Ventspils muzeja Restaurācijas nodaļas vadītāja Anita Burkovska ir pieredzējusi restauratore, meistare ar lielo burtu. Anita Burkovska piedalījusies gan ar savu, gan virzījusi kolēģu veikumu starptautiskās restauratoru darbu izstādēs, vienmēr ieinteresēta un atsaucīga muzeja darbā, strādā Ventspils muzejā no 1978.gada.

Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītājai Stellai Lindenbergai tuva un saistoša 20.gs. vēstures izpēte, īpaši vietējā, tapuši materiāli par daudzām Ventspils vēstures tēmām – strādnieku šķiru, neparastiem, piedzīvojumu gara pārņemtiem ventspilniekiem, Ventspils muzejā strādā no 1987.gada.

Ventspils muzeja Vadošā vēsturniece Māra Dāvida strādā Ventspils muzejā no 1998.gada un sākotnēji aizrautīgi interesējās par Senajiem Austrumiem, tomēr pēdējos padsmit gados bez Māras būtiskā ieguldījuma izpētē un materiālu apkopojumā nav tapusi neviena no nozīmīgākajām Ventspils muzeja tematiskajām izstādēm, arī patlaban skatāmā “Vasarnīcu iela”.

Ventspils muzejā kopš 1999.gada strādā Dzidra Kaspardena, kuras pārziņā ir dienišķās rūpes par muzeja celiņiem visa gada garumā. Pat saputinātie sniega kalni un kastaņu kaudzes padodas neatlaidīgās pils sētnieces priekšā un kolēģi var droši doties uz savām darba vietām.

Divdesmit gadus pils mūros nostrādājis arī Ventspils muzeja Vadošais pētnieks Armands Vijups, kura pārziņā ir muzeja zinātniskā darbība, – gan Ventspils muzeja raksti, kas piedzīvojuši jau 8.sējumu, gan t.s. ilustrētās vēstures cikla izdevumi, kas ātri atraduši savus lasītājus (Ventspils senāk un tagad, M.Tālbergas unikālā kolekcija, Bliņķs ventiņmēle. Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic), kā arī nozīmīgā darbība starptautiskās vēstures un arheoloģijas tēmām veltītās konferencēs. A.Vijups Ventspils muzejā strādā no 2000.gada.

Foto – U.Lavrinovičs, J.Presņikovs no Ventspils muzeja projekta Mans īstais laiks (2003)