Piektdien, 28. augustā, Ventspils Jaunrades namā Ventspils pilsētas Pedagogu konferencē tika pasniegta Herberta Dorbes balva “Gada humanitāro zinību skolotājs”.

Pretendentus izvērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā iekļauti Ventspils muzeja un bibliotēkas darbinieki, pilsētas un novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Šī gada Dorbes balvu saņēma Ventspils Pārventas pamatskolas skolotāja Vita Lorence par mērķtiecīgu skolēnu iepazīstināšanu ar pilsētas, novada un valsts kultūras procesiem 2019./2020. mācību gadā. Skolotāja balvā saņēma Goda rakstu, Jāņa Rozes grāmatnīcas dāvanu karti 140 EUR vērtībā un Ventspils muzeja struktūrvienību un ģimenes apmeklējumu dāvanu kartes, kā arī braucienu ar Mazbānīti.

Skolotāju Dorbes balvai izvirzīja kolēģe un 2.b klases vecāki. Vita Lorence savas stundas veido ar radošu pieeju, bērnos radot interesi par valodu, dzeju, literatūru, tajā pašā laikā veicinot kreatīvo domāšanu. Ar skolēniem apmeklēti Pārventas bibliotēkas pasākumi, Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja un H.Dorbes memoriālā muzeja “Senču putekļi” nodarbības, koncertzāles “Latvija” koncerts, kas rosinājis bērnus vairāk pievērsties kultūrai un iemīlēt latviešu valodu.

Dorbes balvas mērķis ir godināt humanitārā novirziena skolotājus, kuri 2019./2020. mācību gadā vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicināja audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūras vēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, Ventspils un novada bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, atraisot bērnos un jauniešos lasītprieku un radošo spēju attīstību.