15.februārī Dorbes muzejā – Viesu diena

Herberta Dorbes muzejs uztur sava galvenā varoņa viesmīlības tradīcijas un 15.februārī, rakstnieka H.Dorbes dzimšanas dienā plkst.15.30 gaida viesos. 20.gs. 60.-70.gados Herberta Dorbes namiņš bija iecienīta literātu, arī mūziķu tikšanās vieta. Savus vēlējumus rakstnieka viesu grāmatās atstājušas daudzas Latvijā pazīstamas personības – Ārija Elksne, Jānis Peters, Olafs Stumbrs, Jānis Sudrabkalns, Laimonis Purs, arī asprātīgās poēmas “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī” mākslinieks Indulis Zvagūzis.

Viesu dienā koncertu sniegs  Ventspils mūzikas skolas stīgu un taustiņinstrumentu nodaļu audzēkņi (pedagoģes Silvija Pēdiņa un Ludmila Martinovska ). Arī Herberts Dorbe labprāt spēlēja vijoli un klavieres. Rakstniekam tuva bija Bēthovena personība un mūzika. Ieskatu H.Dorbes biogrāfijā, par Dorbes saistību ar Zūrām stāstīs Viktorija Rebuka (Zūru novadpētniecības ekspozīcijas vadītāja).