1894.gada 15.februārī Ventspils pusē Zlēkās Zušu mājās piedzimst nākamais rakstnieks, pedagogs un novadpētnieks Herberts Dorbe. Pirmie dzīves gadi paiet mežu ielokā. Vēlāk ģimene pārceļas uz dzīvi Zūrās Galiņu mājās. Vietējie iedzīvotāji šo vietu dēvē par Zūru klajumu. Zūrās Herberts Dorbe uzsāk skolas gaitas. Taču drīz vien Dorbes vecāki atkal maina dzīves vietu – ienāk Ventspilī. Ventspilī Herberts Dorbe pavada lielāko sava mūža daļu. Kā zēns viņš šeit turpina mācības – vispirms pareizticīgo draudzes skolā, kas atradās Livonijas ordeņa pils teritorijā, tad pilsētas skolā. Skolas laikā Herbertam Dorbem rodas interese par mūziku. 1912.gadā viņš absolvē pilsētas skolu. Šajā pat gadā Ventspils laikrakstā „Jaunā Avīze” parādās H.Dorbes pirmie dzejoļi. Dzejai, vēlāk prozai, tulkojumiem, arī dramaturģijai viņš paliek uzticīgs visu mūžu.

Pabeidzis skolu, Herberts strādā kā praktikants pie brāļa Friča Dorbes Užavas pagastskolā. Paralēli darbam, Herberts Dorbe mēģina iegūt pašmācības ceļā tautskolotāja tiesības. Jāpiezīmē, ka visu, ko Dorbe vēlākajā mūžā sasniedzis, viņš apguvis pašmācības ceļā – spēlējis klavieres, vijoli, iepazinis un iemīlējis klasisko mūziku. Zināšanas pedagoģijā Latvijas brīvvalsts gados papildinājis skolotāju kursos. Mēģinājums iegūt tautskolotāja tiesības, strādājot Užavā, nevainagojas ar panākumiem. Herberts Dorbe dodas uz Puzi, kur strādā par rakstveža palīgu un kopā ar skolotāju Kārli Šreineru izveido kori.

1.pasaules karš aizved Herbertu Dorbi kopā ar ģimeni bēgļu gaitās uz Krieviju, kur nomirst brālis Fricis un māte. Dzīvojot Veļikije Lukos, Herberts Dorbe iesaistās sabiedriskajā dzīvē, vada latviešu bēgļu kori.

1920.gadā Herberts Dorbe atgriežas no Krievijas un 1921. gadā sāk strādāt skolā. Vispirms Vārvē, vēlāk Ventspilī. 1940.gada pārmaiņu laikā viņš no darba skolā aiziet. Kādu laiku strādā tipogrāfijā par korektoru un kopdarbības sabiedrībā „Ventspils Amatnieks” par grāmatvedi. Skolotāja darbā Dorbe atgriežas 1950.gadā un nostrādā sešus gadus.

No 1956.gada  Dorbe nodarbojas tikai ar rakstniecību. Herberta Dorbes rakstnieka mūžs ļoti dāsns – dzīves laikā iznākušas 54 grāmatas, tai skaitā arī tulkojumi un mācību literatūra. H.Dorbes memoriālais muzejs (Ventspilī, Ērgļu ielā 1) Dorbes literārajā mantojumā galvenokārt pievēršas bērnu literatūras daļai. Un tieši tādā kontekstā Ventspils muzejs 2015.gadā ar VKKF atbalstu sagatavoja un izdeva H.Dorbes poēmu “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī” kopā ar stāstu par poēmas tapšanu un raidlugu, kurā skan ventspilniekiem pazīstamu personību balsis. Piemēram, Buldurjāni ierunājusi vēsturniece Ingrīda Štrumfa, bet skolu inspektoru Kaķanagu – Ventspils Domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Izdevumu var iegādāties muzeja kasē, Jāņa ielā 17.