24. jūlijā pl. 18.00 Herberta Dorbes memoriālajā muzejā, Ērgļu ielā 1, uz tikšanos aicināti Šamu dzimtas pēcnācēji. No šīs dzimtas nāk rakstnieka māte – Ortija Dorbe (dzim. Šama). Pasākumā paredzēts pārsteigums – muzicēs Šamu dzimtas pārstāve Marta Liepiņa, Ventspils Mūzikas vidusskolas 4. kursa audzēkne.

Rakstnieks Herberts Dorbe mūziku iemīļoja jau bērnībā, kad viņa dzimtajās mājās Zlēku “Zušos” ieradās skroderis Leitis, kurš brīvajos brīžos muzicēja uz vijoles. Nopietnāk mūziku Dorbe iepazina mācoties Ventspils pareizticīgo draudzes skolā – Bahs, Šūmanis, Čaikovskis, vistuvākais komponists rakstniekam kļuva Bēthovens. Vēlāk Herberta Dorbes meitas Izolde un Dagnija, turpinot ģimenes muzikālo līniju, apguva klavierspēli Ventspils Tautas konservatorijā 20.gadsimta trīsdesmitajos gados.

Zlēku “Zuši” iesākumā piederējuši rakstnieka vecamtēvam Krišam Šamam. Savukārt Krišs ieprecējies tur no Mulikiem. Krišam un Ievai Šamiem bijis kupls bērnu pulks – Ortija (H. Dorbes māte), Ance, Ķērsta, Lizete (prec. Kronlaka), Betija, Anna, Elza, Pēteris (H. Dorbes krusttēvs), Žano, Didžus un Krists.

Didžus Šams aprecējis Annu (dz. Vīdavu). Viņiem piedzimusi meita Marta, rakstnieka māsīca, liela dziedātāja. Daudzi Didžus mazbērni, mazmazbērni mācījušies dažādās Latvijas mūzikas skolās. Šamu dzimtas tikšanās reizē muzikālu priekšnesumu sarūpējusi Didžus Šama mazmazmazmeita Marta Liepiņa, kura šobrīd studē Ventspils Mūzikas vidusskolas 4. kursā vokālo mūziku. Viņa izpildīs Pētera Čaikovska skaņdarbus, ko 1932./1933. gada Ventspils Tautas konservatorijas audzēkņu vakarā atskaņoja Herberta Dorbes meita Izolde, kā lasām muzejam dāvinātā koncerta programmā.