Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada Izglītības pārvaldēm, pilsētas un novada bibliotēkām jau trešo gadu Skolotāju dienā vēlas pateikt paldies tiem pedagogiem, kuri pagājušā mācību gadā sadarbojušies ar Ventspils muzeja visām četrām struktūrvienībām, pilsētas un novada bibliotēkām.

Līdz 22.septembrim vēl var rakstnieka H.Dorbes muzejā iesniegt pretendentu pieteikumus Herberta Dorbes balvas Gada humanitāro zinību skolotājs iegūšanai.
Konkursa mērķis ir paust atzinību pedagogiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūrvēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, pilsētas un novadu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, veicinot bērnu un jauniešu lasīšanas un radošo spēju attīstību.
Konkursā var piedalīties pilsētas un novada humanitāro priekšmetu skolotāji. Balvu pasniegs 2017. gada 1. oktobrī Skolotāju dienai veltītā pasākumā Piejūras brīvdabas muzejā.

Atgādinām – 2015. gadā par Herberta Dorbes balvas ieguvēju kļuva Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Tropa par ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā novada literatūras vēstures izpētē 2014./2015. mācību gadā. 2016.gadā balvu ieguva Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” skolotāja Ineta Grosbaha.

Izvirzīt kandidātus Herberta Dorbes balvai, aizpildot pieteikuma anketu, var izglītības iestāžu vadība, pedagogu kolektīvs, skolēni, skolēnu vecāki – visi, kas vēlas novērtēt skolotāju radošo, nesavtīgo darbu 2016./2017.mācību gadā.

  1. Dorbes balvas nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit:

H. Dorbes balva