28. martā plkst. 14.00 Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē notiks Ventspils muzeja vadošās vēsturnieces Ingrīdas Štrumfas Ventspils grāmatas prezentācija. Ieeja – ar ielūgumiem vai muzeja ieejas biļetēm.

“Šī ir grāmata ventspilniekiem par Ventspili. Tāpēc tai nosaukums – Ventspils grāmata. Nekad neesmu domājusi, ka varētu atļauties to saukt par Ventspils vēsturi. Ventspils vēsture vēl ne tuvu nav izpētīta. (..) Protams, patiesībā šīs grāmatas līdzautori ir ne vien Ventspils Muzeja rakstu sējumu līdzautori, bet arī visi tie, kas Ventspils muzejā strādājuši un kaut ko atstājuši gan muzeja krājumā, gan zinātniskajā arhīvā, tāpat tie daudzie ventspilnieki, kas muzejam uzticējuši savu ģimeņu arhīvus un savas atmiņas. Lai pateicība visiem, kas ko darījuši Ventspils vēstures pētīšanā,”  tā Ventspils grāmatas ievadā raksta Ingrīda Štrumfa.

Saistošā, garšīgā stāstījuma formā uzrakstītā grāmata aptver laika posmu Ventspils vēsturē no senlaikiem līdz I pasaules karam. Ventspils grāmata izdota ar Ventspils pašvaldības atbalstu, izdevējs – Ventspils muzejs. Grāmatu varēs iegādāties grāmatas atvēršanas svētkos un pēc 28. marta – Ventspils muzeja kasē, Jāņa ielā 17.

Biļešu cenas
Ieva Rupenheite, tālr. +371 636 21309
Biļešu cenas

"Ventspils grāmatas" atvēršana