Livonijas ordeņa pilī no 11.maija skatāma fotogrāfiju izstāde “Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās”
Fricis Forstmanis, arī Fricis Dziesma vai Ālant Vilis ir dzejnieks, atdzejotājs, grāmatu sējējs un arī fotogrāfs. Dzimis Rīgā, pusi mūža nodzīvojis Zviedrijā, atstājis paliekošas pēdas abos jūras krastos. Ventspilniekiem mīļš ar tāmnieku dialekta popularizēšanu “Poem pa kulšen” ņiprajās lapaspusēs.
Izstāde sniedz unikālas liecības par bēgļu ceļu pāri jūrai, dzīvi trimdā, Latvijas kultūrai nozīmīgām personībām.
Izstāde sagatavota ar Nordplus projekta finansējumu, kā viena no LZP pētnieciskā projekta “Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva” aktivitātēm, sadarbojoties LU Filozofijas un socioloģijas institūta mutvārdu vēstures un Zviedrijas pētniekiem. Izstādes kontekstā 14.maijā, Vēstures otrdienu lekciju cikla ietvaros notiks vēsturnieces, vienas no izstādes sagatavotājām Maijas Krūmiņas lekcija “Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944 – 45”.