No 20.janvāra līdz 20. februārim Ventspils Amatu mājā būs apskatāma Ē. Rāceņa fotoizstāde „KOKI” .

Ēriks Rācenis ir Ogres fotokluba biedrs, fotografē vairāk kā  20 gadus. Ēriks darbojas dokumentālā, ainavas un ielas žanros. Viņa darbiem raksturīga augsta tehniskā kvalitāte un pārdomāta kompozīcija. Ēriks aktīvi piedalās dažādos foto projektos un izstādēs, analizē, iegūst un attīsta savas fotogrāfa iemaņas.

Koki daudzās pasaules reliģijās simbolizē dzīvību, nāvi un atjaunošanos, bet t. s. svētie koki asociējas arī ar auglību, zināšanām, aizsardzību un radīšanu. Caur dzīvības koku plūst sula vai ūdens un tas sakņojas zemē, bet ar zariem tiecas debesīs un ir piederīgs divām pasaulēm — zemei un debesīm. Ēriks veido savus stāstus par kokiem, darbi izstādei ir tapuši 4 gadu laikā.

Afiša: koki