Šogad maija sākums Latvijas vēsturē iezīmējās ar vienu nozīmīgu datumu – pagājuši 30 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Šī deklarācija ir dokuments, ar kuru tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme un līdz ar to 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika. Vienlaikus parlaments noteica Latvijas Republikas valsts varas de facto atjaunošanas pārejas posmu, kas noslēdzās 1991. gada 21. augustā, kad tika pieņemts Latvijas Republikas Augstākās Padomes konstitucionālais likums „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pasludinot Latvijas Republikas pilnīgu neatkarību, un izbeidzot 4. maija deklarācijā noteikto pārejas periodu.

Par deklarācijas pieņemšanu un tātad par neatkarīgu demokrātisku Latvijas valsti balsoja arī no Ventspils un novada ievēlētie LPSR Augstākās padomes deputāti: J. Blaževičs, I. Geige, Ģ. Kristovskis, A. Lembergs, A. Mačtams, V. Strīķis.

Šajā dienā atcerēsimies, kā mēs atguvām savu Latviju – kopš 1988.gada oktobra, kad tika dibināta Latvijas Tautas fronte, līdz 4. maija deklarācijai. Latvijas neatkarības ideja iznāca no pagrīdes un uzvarēja.

Fotogrāfijās redzams, kā ventspilnieki gaida Latvijas neatkarību un 1989. gada 2.  aprīlī svinīgi Ventspils ev. lut. baznīcā iesvēta Latvijas karogu, kuru pēc tam ceļ mastā virs nu jau bijušās muzeja ēkas (Akmeņu ielā 3).