Skolotāju dienā, 7.oktobrī plkst.12.00 rakstnieka, pedagoga, novadpētnieka Herberta Dorbes    muzejā “Senču putekļi”  jau ceturto gadu tiks pasniegta balva “Gada humanitāro zinību skolotājs”.

Četru gadu laikā balvai izvirzīti 13 kandidāti. Balvu ieguvuši Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Tamāra Tropa, pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” skolotāja Ineta Grosbaha, Ventspils 6. vidusskolas skolotāja Agija Leimane.

Šogad pateicība par sadarbību ar Ventspils muzejiem un bibliotēkām 2017./2018. mācību gadā tiks izteikta pedagogiem no Ventspils un novada. Herberta Dorbes balvu „Gada humanitāro zinību skolotājs” par mērķtiecīgu bērnu iesaistīšanu literatūras un kultūras procesu izzināšanā 2017./2018. mācību gadā žūrijas komisija, kuras sastāvā iekļauti Ventspils muzeja un bibliotēkas darbinieki, pilsētas un novada Izglītības pārvaldes pārstāvji, nolēma piešķirt Ventspils pirmskolas izglītības iestādes Varavīksne” skolotājai Dinai Freimanei. Viņa balvā saņems dāvanu karti 140 eiro vērtībā grāmatu iegādei Jāņa Rozes grāmatnīcās. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” skolotāja Krista Valtsone saņems brīvbiļeti visu Ventspils muzeja struktūrvienību apmeklējumam 2019.gadā. Popes pamatskolas skolotāja Ingrīda Andersone saņems ieejas karti klases kolektīvam vienai bezmaksas muzejpedagoģiskai nodarbībai Ventspils muzejā.

Muzikālu sveicienu pedagogiem un muzeja apmeklētājiem Skolotāju dienā būs sagatavojusi Meieru ģimene.