Jauns piedāvājums ģimenēm Livonijas ordeņa pilī

Ventspils muzejs sagatavojis īpašu ceļvedi ģimenēm ar bērniem, ar kura palīdzību var apceļot pils telpas un iepazīt muzeja ekspozīcijas senākos eksponātus. Grāmatiņas galvenais varonis ir circenis Kristapiņš,- pirms dažiem gadiem pils pavardā tiešām bija dzirdama circeņu sisināšana. Ceļvedi papildina zīmējumi, uzdevumi un informācija par muzejā redzamo. Ceļvedi var saņemt bez maksas kopā ar ģimenes biļeti pils kasē, Jāņa ielā 17.