17.februārī plkst.15.00 rakstnieka Herberta Dorbes muzejā Tārgales amatierteātris izrādīs Annas Brigaders viencēlienu „Čaukstenes”. Par lugas tapšanas vēsturi Marta Cīrule izdevumam „Jaunā Gaita” Nr.184, 1991.gadā novembrī rakstīja:

„Laikā, kad rakstniece vēl ir atturības biedrības Auseklis dāmu komitejas priekšniece, viņu lūdz pārtulkot kādam komitejas sarīkojumam piemērotu ludziņu. Atnestajā lugu blāķī neko tulkošanai pūliņu vērtu neatradusi, Brigadere vienas stundas laikā − gluži vai vienā elpas vilcienā − uzraksta jautro „aufjērungu” − skicīti Čaukstenes, kur vēl samērā labsirdīgi izzobo vai ik dienas vēroto jaunizcepto latviešu „dāmu” muļķību tās dažādajās izpausmēs − kārkluvācietībā, lielībā un pašcieņas trūkumā”.

 

Tārgales pagasta amatierteātrī apvienojušies desmit atraktīvi dalībnieki no 25 līdz 80 gadiem, kurus vieno patiess spēlētprieks un amatierteātra režisore Rita Grieze. Viņas vadībā teātris iestudējis divas izrādes – Ritas Missūnes komēdiju “Par vīriešiem un kaķiem” un arī Annas Brigaderes viencēlienu “Čaukstenes”. Kolektīvs piedalījies amatierteātru skatēs, pagasta un novada kultūras pasākumos.

Bet tie, kas vēlas atsaukt atmiņā leģendāras latviešu aktrišu balsis, var ieklausīties Latvijas radioteātra 90.gadu jubilejai veltītajā ierakstā:

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/latvijas-radioteatrim-90.-anna-brigadere-caukstenes.a90204/