Šodien, 28. jūnijā, Ventspils muzejā viesojās Carnikavas Novadpētniecības centra pārstāves – Olga Rinkus un Maija Sarkane. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa, lai noskaidrotu kā laivu vrakus, laivas un kuģus glabā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. Carnikavas novadpētniecības centrs nākotnē pretendē iegūt muzeja statusu, tāpēc nepieciešams smelties pieredzi no kolēģiem. Carnikavas novadpētniecības centra pārstāves atzīst, ka ir priecīgas par redzēto, dzirdēto un iespēju uzturēt kontaktus ar Ventspils muzeju.
17.gadsimtā Gaujas lejtecē Carnikavā atradās vienīgā pārceltuve, kas bija īpaši svarīga starptautiskajam ceļam Rīga – Pērnava. Tās tuvumā 1851.gadā tika uzcelta māja “Cēlāji”, kuras iemītnieki rūpējās, lai ikviens varētu nokļūt otrpus Gaujai. 1966.gadā māja tika nogādāta uz Latvijas Etnogrāfisko muzeju, bet tagad tās kopija ir uzbūvēta no jauna un ēku, kas atrodas Gaujas krastā, var apskatīt ikviens. Tajā darbojas Novadpētniecības centrs, kas svinīgi tika atklāts 2012.gada rudenī un paver plašas pasākumu un tūrisma iespējas. Tur ikviens var iepazīt Carnikavas novada veidošanās vēsturi, tradīcijas, vērtības un īpašo nēģu zvejas arodu cauri gadsimtiem.