Kārlis Zvejnieks (pseidonīmi Kuraž Krišs, Kārlis Kurbads; 1921) – ārsts, rakstnieks. Otrā pasaules kara beigās emigrējis, dzīvo ASV. Sarakstījis tāmnieku izloksnē dzejoļu krājumus Ventiņ pus (1967), Lustīg dzīv’šen (1987), kā arī īsprozas grāmatu Inese (1954), romānus Baltā pils (1984), Nemiera negaisi (1996). Kuraž Kriš reiz uzrakstīja arī šādu slavas dziesmu kumelīšu tējai.

Kuraž Kriš

Kumliņ tēj

Ir dzīvē visād padzērien –

Gan vīns, gan als, gan šņabs.

Bet ja a veslib noiet greiz,

Tad vienīges, kas glābs,

Ir šļuk a kumliņ tēj.

Un ja Tev kakle kņudan, knieš,

Ja gāl sāp, va tev šnups,

Ja siendrudzs aces asars rieš

To vis – tad parouj jups! –

Var noņemt kumliņ tēj.

Ja kašķs tev ir, jeb vēdergraizs,

Ja citād noiet šķīb,

Va caurej i va cits kāds raizs,

Tad lieces gulte, atpūšes

Un uzdzer kumliņ tēj.

Ja ac tev zil un piepampus,

Un gāle paliel būl,

A kaimiņ Mik ja saroujes

Dēļ smuke Mazbreņč Jūl,

Ta pajems pampums kā ar rok

Tik kompres kumliņ tēj.

Ja gad tierge a čigānem

Jeb uzkupčem tev strīds,

Ja kulak iet pa gaisem vien,

Ka atpūstes ne brīds,

Tad atvelc elp, un iedos spēs

Tev pudle kumliņ tēj.

Ja nerv tev čupe, uztroukšes

Trīc gāl un roks un kājs,

Un neliek mier tev trake siev,

Va mīlējs viņ va arājs,

Tad paliec rāms un nomiernjes –

Glābs nervs tavs – kumliņ tēj.

Uz vecum švaks un sarāves

Ja šļorkans tu un stīvs,

Tad vel pēc gadem liderīgs dzīvs

Lies dzīsles jaunibs ekeksīr

Tev čark a kumliņ tēj.