Ciklā “Mana bērnības grāmatiņa” 4. un 5. decembrī H. Dorbes muzejā viesosies Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura un dzejniece Dace Samete – Frīdenberga

4.decembrī plkst.10.00 rakstnieka Herberta Dorbes muzejā ciklā “Manas bērnības grāmatiņa” viesosies Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura. Astra jau bērnībā bijusi liela lasītāja. Vecākiem bijis daudz grāmatu, tomēr, neskatoties uz to, Astra bijusi arī čakla Gāliņciema bibliotēkas apmeklētāja . Vismīļākās Astrai bijušas dažādu tautu pasakas, kuras apkopotas grāmatu sērijā “Brīnumzeme”. Par tām bibliotēkas direktore pastāstīs arī muzeja apmeklētājiem – pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” audzēkņiem.

5.decembrī plkst. 9.30 un plkst. 10.00 ciklā “Manas bērnības grāmatiņa”  dzejniece un Ventspils bibliotēkas darbiniece un dzejniece Dace Samete – Frīdenberga pastāstīs par Dzidras Rinkules – Zemzares grāmatiņu “Kikerigū!”. Dace bērnībā lasījusi grāmatas, kuras atradušās mājas bibliotēkā, arī ciemos aizejot, Daces skatienu vispirms piesaistījušas grāmatas. Burtus pazīt un lasīt dzejnieci iemācījusi vecvecmāmiņas māsīca, šķirstot laikrakstu “Rīgas Balss”. Taču īpaši Dacei patikušas pavārgrāmatas ar krāšņām bildēm.