Atklāj Ventspils leģendu Amatu mājas izglītojošā muzejpedagoģiskā programmā, kas tiek piedāvāta attālinātam mācību darbam Zoom platformā. Programmā “Leģenda par Zelta saktu” aicinām iepazīt 18. gs. vēsturi interaktīvā veidā, iesaistoties arī pašiem šajos vēstures mirkļos un dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam.

Visām pilsētām ir savas leģendas, gan zināmas, gan vēl neatklātas. Arī Ventspilij. Kā 18. gs. ēkā, tagadējā Amatu mājā, nonāca zelta saktiņa? Kam tā varēja piederēt? Kāpēc zeltlieta ir bez meistara zīmoga? Vai sakta atklāj mīlestības noslēpumus? Uz šiem jautājumiem varēs meklēt atbildes Ventspils muzeja Amatu mājas sagatavotajā izglītojošā programmā “Leģenda par Zelta saktu”.

Klātienes programma pielāgota ne tikai attālinātam darbam, bet arī atbilstoši skolēnu vecumam (1.-9.kl.). Nodarbībā izmantosim Kahoot spēli un piedāvājam materiālus mājas darbam.

Pieteikties nodarbībām pie Amatu mājas muzeja pedagoģes Martas Tjarves pa tālr. 26385346 vai e-pastā: [email protected]

Programma iekļauta projektā “Latvijas skolas soma”
Latvijas Muzeju biedrība (muzeji.lv)