Rakstnieka Herberta Dorbes muzejā atjaunots gājēju celiņš, saglabājot pagājušā gadsimta sešdesmito, septiņdesmito un astoņdesmito gadu sākuma  māju celiņiem raksturīgo – nelielu flīzes celiņu ar zālienu abpus tam. Atjaunošanas darbus  par  pašvaldības budžeta līdzekļiem veica SIA Rando K.  Remontdarbi  ilga gandrīz divas nedēļas. Kopējās ietves atjaunošana izmaksas – 4608 eiro