Ventspils muzejs šajās dienās saņēma sekojošu ziņu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas. 2019.gadā Eiropas kultūras mantojuma dienas ir veltītas restaurācijas nozares sasniegumiem ar mērķi atskatīties uz tiem kopš neatkarības atjaunošanas un popularizēt labās prakses – pētījumos balstītus, kvalitatīvi veiktus, mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstošus piemērus.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvirzījusi priekšlikumu par Ventspils Livonijas ordeņa pils (kultūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr.6927) un “Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku kompleksa” (kultūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr.9103) sastāvā esošās “Smiltnieku” mājas iekļaušanu EKMD 2019 objektu sarakstā.

Plašāku informāciju skatīt: http://mantojums.lv/lv/EKMD/

Ventspils muzejs