Projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros notiek  gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī, Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas - sasniedzamībai. Pašlaik top apvienotie gājēju – veloceliņi ar apgaismojumu, skatu laukumiem, apkalpojošā personāla, pašvaldības transporta apgriešanās laukumiem. Projekts  tiek realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalstu. ERAFlogo1pilseta caurspid