2018.gada 26.oktobrī  Piejūras brīvdabas muzejā ieradās pirmsskolas vecuma bērni no  visa Ventspils novada. Sadarbojoties Ventspils novada Izglītības pārvaldei, Ventspils novada attīstības nodaļai, Ventspils Piejūras brīvdabas muzejam un Latvijas vieglatlētam A.Rumbeniekam, projekta ” Sveiks un vesels” ietvaros, notika pasākums, kura mērķis bija sekmēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu brīvā dabā.

Bērni pasākuma laikā apmeklēja dažādas pieturas, kurās muzejpedagoģe Zane Kugelberga un krājuma glabātāja Baiba Korša iepazīstināja ar muzeja priekšmetiem un to pielietojumu. Pirmā pietura bija  dzirnavās – Zane Kugelberga organizēja muzikālu rotaļu, kas tika papildināta ar zināšanu sniegšanu par vējdzirnavām. Nākamā pietura bija rijā, kurā Baiba Korše bērniem stāstīja par darbu kādu cilvēki iegulda, lai graudu pārvērstu gardā maizē.  Trešajā muzeja pieturā notika staigāšana ar smagām koka čībām un ķekatām kā arī aktīva slēpošana pa pāriem starp riju un klēti. Mīklu minēšanas pieturā pie klēts,  kopīgiem spēkiem bija iespēja atminēt pēc iespējas vairāk mīklu. Pie podnieka cepļa  bērni centās izmakšķerēt pēc iespējas vairāk zivtiņas.

Pēc visu pieturu apmeklēšanas sekoja brauciens ar Mazbānīti , bet Smiltiņu ģimene bija bērniem izvārījusi  lielu katlu ar auzu putru un noslēgumā visi ar to cienājās.