Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs aicina pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas mazo klašu audzēkņus svinēt Meteņus, izmantojot muzeja piedāvāto attālināto nodarbību Zoom platformā. Top arī citu Ventspils muzeja struktūrvienību muzejpedagogu veidotās nodarbības!

Meteņi, ir tas brīdis, kad īsās ziemas dienas paliek garākas un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Lai gan ārā vēl ir ziema, jaušama jau pavasara tuvošanās. Nodarbībā bērnus iepazīstinās ar Meteņa ticējumiem, – ko var pateikt novērojot laika apstākļus, kāpēc jāveļ sniega bumbas un visiem jāvizinās ar ragaviņām. Meteņi bija pēdējā diena, kad vēl varēja iet ķekatās jeb budēļos. Maskošanās mērķis bija atjaunoties un iegūt jaunus spēkus, tāpēc gājieni bija skaļi un jautri, budēļi lēkāja, trokšņoja, dziedāja un dancoja. Nereti Meteņus uzskata par bērnu svētkiem, tāpēc runā, ka pati Laima vai Metenis šajā dienā metot dāvanas mazajiem rokās. Vēl Metenī noteikti brauca ciemos. Sauciet muzeju ciemos un būs kopīgi svētki!

Vairāk informācijas un iespēja pieteikties, zvanot muzejpedagoģei Rebekai Busulei pa tālr. +371 22070165 vai izmantojot e-pastu: [email protected]