Livonijas ordeņa pils
Piejūras brīvibas muzejs
H. Dorbes memoriālais muzejs
Amatu māja
Citas sadaļas
par mums

Par mums

Ventspils muzejs sastāv no vairākām struktūrvienībām:

Livonijas ordeņa pils, Piejūras brīvdabas muzeja, Amatu mājas, H. Dorbes memoriālā muzeja.
Ventspils muzeju vada direktors, zinātnisko darbu – vietnieks zinātniskajā darbā, 
krājuma darbu – galvenais krājuma glabātājs (Krājuma nodaļas vadītājs).
 Ventspils muzeja struktūrvienības Piejūras brīvdabas muzeju, Amatu māju un H. Dorbes memoriālo muzeju vada to vadītāji.
 Atbilstošus darba virzienus muzejā vada Restaurācijas, Vēstures, Saimniecības nodaļu vadītāji.
 Projektu nodaļā muzeja pasākumu, izstāžu un muzejpedagoģisko darbu vada Projektu nodaļas vadītāja.

Ventspils muzeja administrācija:

Margarita Marcinkeviča

Ventspils muzeja direktore
margarita.marcinkevica@ventspils.lv

  +371 63607025

Armands Vijups

Ventspils muzeja direktora vietnieks – vadošais pētnieks
armands.vijups@ventspils.lv

  +371 63607013

Andis Dūdiņš

Piejūras brīvdabas muzeja vadītājs
andis.dudins@ventspils.lv

  +371 63624467

Inguna Heinrihsone

Amatu mājas vadītāja
inguna.heinrihsone@ventspils.lv

  +371 63620174

Inese Aide

H. Dorbes muzeja vadītāja

inese.aide@ventspils.lv

  +371 63625004

Una Gūtfrice

Biroja administratore
muzejs@ventspils.lv

  +371 63622031

Gatis Grigalis

Saimniecības nodaļas vadītājs
gatis.grigalis@ventspils.lv

  +371 63621309

Ingrīda Štrumfa

Vadošā vēsturniece
ingrida.strumfa@ventspils.lv

  +371 63607015

Maija Štrumfa

Krājuma nodaļas vadītāja
maija.strumfa@ventspils.lv

  +371 636 07024

Stella Lindenberga

Vēstures nodaļas vadītāja
stella.lindenberga@ventspils.lv

  +371 63607035

Anita Burkovska

Restaurācijas nodaļas vadītāja
anita.burkovska@ventspils.lv

  +371 63607040

Baiba Ābelniece

Galvenā ekonomiste
baiba.abelniece@ventspils.lv

  +371 63607023

Janīna Skudra

Galvenā grāmatvede
janina.skudra@ventspils.lv

  +371 63607023

Ieva Rupenheite

Projektu nodaļas vadītāja
ieva.rupenheite@ventspils.lv

  +371 63621309