Ventspilī

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

2018. gada 25. jūlijā

  Projekta ieviešanas pārbaude No 20.jūlija līdz 23.jūlijam notika Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) organizēta pārbaude Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/I/17/003 „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanas vietā. Projektu realizē Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs” kopā ar sadarbības partneriem  - Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību. Projekta ieviešanas pārbaudes laikā tika skatīta šāda dokumentācija:
  • projekta iesniegums, vienošanās par projekta īstenošanu un ES fonda līdzfinansējuma piešķiršanu;
  • ar projektu saistītā korespondence;
  • maksājuma pieprasījumi un to pielikumi;
  • ar projekta ieviešanu saistītā iepirkumu dokumentācija;
  • ar projekta ieviešanu saistītā būvdarbu izpilddokumentācija;
  • ar projekta ieviešanu saistītie grāmatvedības dokumenti;
  • ar projekta ieviešanu saistītie īpašumtiesības apliecinošie dokumenti.
Klātienē tika apsekota projekta aktivitāte, kas realizēta sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” - Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī, Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas – sasniedzamībai. Īstenojot šo aktivitāti, izbūvēti apvienotie gājēju–veloceliņi ar apgaismojumu, skatu laukumiem, apkalpojošā personāla un pašvaldības transporta apgriešanās laukumiem. Uzstādīti informatīvie stendi par Pelēko kāpu floru un faunu. Darbus veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību  SIA “Pro CAD”. Realizējot aktivitāti, izveidots jauns pakalpojums - publiskā infrastruktūra Ventspilī, dienvidrietumu rajonā, Pelēkās kāpas sasniedzamībai un saglabāšanai. Jaunizbūvētās infrastruktūras celiņi uz jūru šķērso Eiropas nozīmes aizsargājamās teritorijas Pelēkās kāpas zonu. Jaunie koka celiņi izbūvēti tā, lai saudzīgā veidā radītu pieeju kāpas sasniedzamībai un Baltijas jūras piekrastei. Projekta ieviešanas pārbaudes rezultāts ir pozitīvs. Pārbaudes laikā nav konstatētas atkāpes no līguma vai ar Eiropas Savienības fondu apguvi saistošo LR normatīvo aktu nosacījumiem. logologo1