Rakstnieka un skolotāja Herberta Dorbes muzejā skolnieki un vecāki tiek gaidīti, lai iepazītos ar viņa sastādītajām mācību grāmatām. Rakstnieks reiz sastādījis ābeci (1931),  uzdevumus rakstu darbiem (1929) un diktātu krājumu (1930). Mazajiem un lielajiem apmeklētājiem Zinību dienā būs iespēja salīdzināt savas mācību grāmatas ar Herberta Dorbes veidotajiem mācību materiāliem.