Trešdien, 7. oktobrī rakstnieka Herberta Dorbes muzejā notiks tikšanās ar putnu draugu Jāni Gorobecu. Šoreiz ciklā “Putni rakstnieka dārzā” tiks stāstīts par putnu dzīvi rudenī.

Herberts Dorbe savā dzejolī „Strazda un zvirbuļa noruna”, ir attēlojis notikumus, kas arī šobrīd norisinās muzeja „Senču putekļi” dārza kastaņas putnu būrītī:  

„Strazds uz Itāliju skrien,

Zvirbuls stazda būrī lien”.

Putnu dzīvi izzināt un izjautāt muzeja viesi – putnu zinātāju Jāni, dosies pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte”, “Bitīte” grupiņu audzēkņi un Ventspils 2.pamatskolas 1.a klases skolēni.